Oferta

Dostosowana w pełni do Twoich potrzeb
Usługi finansowo-księgowe
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Prowadzenie ewidencji składników majątku
 • Ustalanie wysokości zobowiązań publicznoprawnych (VAT, PIT, CIT, inne)
 • Sporządzanie deklaracji informacji i zeznań wymaganych przez przepisy prawa podatkowego
 • Jednolity plik kontrolny
 • Wyprowadzanie zaległości publiczno - prawnych
 • Organizacja księgowości i wdrożenie systemu procedur księgowych
 • Projektowanie Zakładowego Planu Kont
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie korespondencji z organami podatkowymi
Obsługa kadrowo płacowa
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnienie, zmianą warunków zatrudnienia oraz ustaleniem stosunku pracy
 • Ustalenie prawa do przewidzianych przepisami uprawnień pracowniczych
 • Zawieranie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • Zgłaszanie pracowników, członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowanie i zgłaszanie zmian
 • Monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem
 • Ewidencja i rozliczanie czasu pracy
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Sporządzanie raportów kadrowych w formie uzgodnionym z klientem
 • Kontakt z PIP, ZUS, GUS i innymi instytucjami
 • Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • Rozliczanie składek ZUS
 • Wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji
 • Przygotowywanie dokumentów płatniczych z tytułu podatków i składek ZUS
 • Przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
Szkolenia z zakresu
 • Rachunkowości
 • Prawa Pracy
 • Ubezpieczeń Społecznych
 • Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i PPOŻ
 • Podatków
Korzyści i zyski
 • Oszczędność czasu
 • Ograniczenie kosztów
 • Bezpieczeństwo
 • Gwarancja jakości
 • Pełne wsparcie
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie cookie.